თბილისის 43-ე ჩემპიონატი
III ტური
IV ლიგა

30 ოქტომბერი, 2011